Новини и проекти

Статии

Inox става Inoxsys
Inox става Inoxsys: Нашият поглед в бъдещето
Настъпването на новата 2021 година бележи важна и голяма промяна за нас. Поставяме нов етап в нашето развитие. Гордеем се с постигнатото и с радост съобщаваме, че ние вече сме Inoxsys.
прочети повече
Финансиране по проект № BG16RFOP002-6.002-0230-C01
На 16.09.2022г. ИНОКСИС ООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0230-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
прочети повече