Контакти

Нашият екип

Пламен Рашков
Технически Директор
Радомир Рашков
Главен изпълнителен директор
Огнян Обрешков
Оперативен Директор
Марин Дацев
Технолог
Пламен Андреев
Производствен Директор
Цветомир Дяков
Мениджър Конструктивен Отдел
Цветомир Иванов
Ел. инженер
Павлин Станчев
Конструктор
Цветелина Стефанова
Конструктор
Валентина Милушева-Иванова
Мениджър Снабдяване
Недялко Неделчев
Снабдител
Ивайло Димитров
Оперативен Мениджър
Махир Ахмедов
Технически ръководител
Атанас Атанасов
Технически ръководител
Христо Гинев
Технически ръководител
Светлин Спасов
Технически ръководител
Христо Ненчев
Оперативен мениджър
Наталия Обрешкова
Счетоводител и ЧР
Тодор Мицов
Счетоводител
Пламен Пенчев
Машинен инженер