Контакти

Нашият екип

Радомир Рашков
Главен изпълнителен директор
Елена Иванова
УПРАВИТЕЛ
Христина Тодорова
ПРОКУРИСТ
Ивайло Димитров
Оперативен Мениджър
Марин Дацев
Технолог
Цветомир Дяков
Мениджър Конструктивен Отдел
Павлин Станчев
Конструктор
Цветелина Стефанова
Конструктор
Валентина Милушева-Иванова
Мениджър Снабдяване
Николай Цонев
Снабдител
Махир Ахмедов
Технически ръководител
Атанас Атанасов
Технически ръководител
Димитър Тиханов
Технически ръководител
Тодор Мицов
Счетоводител
Пламен Пенчев
Машинен инженер
Радослав Райчев
Технически ръководител
Деница Микулашева
Ръководител проект
Теодора Александрова
Координатор по безопасност и здраве