Politica de Confidențialitate

Acest site este publicat de către INOX LTD, societate cu răspundere limitată înregistrată sub numărul UIC 202983576, având sediul social în orașul Разград, Гарова примишлена зона.
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE și principiile pe care se bazează aceasta pot fi modificate de INOX LTD în orice moment, de aceea vă invităm să vizitați această pagină în mod regulat. INOX LTD se angajează să ofere o politică de confidențialitate complet deschisă tuturor.

RESPECTĂM INTIMITATEA DUMNEAVOASTRĂ
INOX LTD se angajează să respecte confidențialitatea și să protejeze datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor care doresc să acceseze website-ul nostru www.mindstechnologies.com, de aceea dorim să vă informăm despre tipul de date pe care le colectăm de la vizitatorii website-ului nostru și despre cum utilizăm și protejăm aceste informații. Respectăm Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul UE/ 2016/679 - GDPR) și Legea bulgară privind protecția datelor.

DATELE CU CARACTER PERSONAL
Termenul „date cu caracter personal” înseamnă orice informații legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);  persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; (extras din Regulamentul (UE) 2016/679, art. 4), cum ar fi numele persoanelor, adresa poștală, numerele de telefon, adresele e-mail, etc.

SFERA DE APLICARE ȘI ACOPERIREA ACESTEI DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE
Această Politică de confidențialitate se aplică INOX LTD, Разград, Гарова примишлена зона.
Această Politică de confidențialitate stabilește standardele privind modul în care colectăm, tratăm, stocăm, partajăm și protejăm informațiile dvs. cu caracter personal, atunci când vizitați și utilizați website-ul nostru.

INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM
Atunci când navigați pe website-ul nostru, noi putem colecta informațiile standard de logare pe internet cum ar fi adresa IP, tipul de browser folosit, și timpul de acces. Dumneavoastră ne puteți oferi direct datele dumneavoastră cu caracter personal cum ar fi nume, e-mail, număr de telefon, denumirea companiei prin formularele de contact de pe website. Pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizare a website-ului nostru, putem utiliza cookies (mici fișiere de tip text stocate în browserul dvs.) semnalizatoare web (web beacon) (imagini care ne permit numărare vizitatorilor care au accesat o anumită pagină de pe website-ul nostru), care pot colecta informații despre dvs. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookies pe website-ul nostru, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookies.
Nu colectăm datele personale ale copiilor. Dacă persoana are sub 18 ani, aceasta va furniza datele cu caracter personal cu consimțământul părintelui.
Nu luăm decizii bazate pe procesarea automate, inclusiv privind crearea de profile.
UTILIZAREA INFORMAȚIILOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dumneavoastră pe website-ul nostru (http://inoxsys.eu/) sunt utilizate de INOX LTD exclusiv pentru îmbunătățirea website-ului nostru și pentru a vă furniza servicii și informații care răspund mai eficient nevoilor dvs. Putem utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, cum ar fi numele, adresa e-mail, numărul de telefon, denumirea companiei, funcția deținută pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări, pentru a vă oferi informații despre produsele și serviciile existente și despre cele noi, pentru a vă trimite newsletter-e sau în alte scopuri pentru care v-ați exprimat acordul privind colectarea datelor. De asemenea, dacă vă depuneți candidatura pentru un post disponibil, departamentul nostru de resurse umane sau o companie de HR/recrutare parteneră poate procesa datele dvs. cu caracter personal și ați putea fi contactat/ă pentru oportunități de angajare. Puteți solicita în orice moment încetarea transmiterii de mesaje e-mail sau a altor comunicării.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PROCESAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL
Temeiul juridic în baza căruia procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de:
Un acord pe care îl avem cu dumneavoastră sau pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii un acord cu dvs.
Un consimțământ liber exprimat de dvs. la momentul colectării datelor dvs. cu caracter personal
Interesele noastre legitime de a vă furniza în mod eficient informații și servicii, pe baza evaluării noastre potrivit căreia procesarea nu interferează cu drepturile și libertățile dvs. fundamentale
Obligațiile legale sau reglementare la care este supusă INOX LTD și pe care trebuie să le respecte.
Putem schimba datele dumneavoastră cu caracter personal cu companiile din grupul nostru, partenerii de afaceri, furnizorii și subcontractorii pentru a răspunde solicitărilor și întrebărilor dvs. sau pentru executarea unui contract încheiat cu aceștia sau cu dvs. Toți terții cu care schimbăm datele dvs. cu caracter personal au obligația de a implementa un nivel adecvat al măsurilor de protecție la nivel organizațional și tehnic. Datele cu caracter personal pot fi schimbate cu agenții guvernamentale și de reglementare în vederea respectării obligațiilor legale sau reglementare.
Datele dumneavoastră pot fi furnizate persoanelor împuternicite de operator în baza art. 28 din Regulament /GDPR/ care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și în Legea privind protecția datelor și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
INOX LTD a pus în aplicare unele măsuri tehnice și organizatorice acceptate la nivel general pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, a pierderii, modificării, utilizării abuzive sau a distrugerii acestora. Accesul la datele cu caracter personal este permis numai persoanelor autorizate care au fost instruite corespunzător și care au luat cunoștință despre standardele și obligațiile privind confidențialitatea respectate în cadrul INOX LTD. INOX LTD este certificată conform standardului ISO CZE190091

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?
Încercăm să nu păstrăm datele dvs. cu caracter personal mai mult decât este necesar, în funcție de scopurile pentru care au fost colectate sau de cerințele legii.

Potrivit Regulamentului GDPR, dumneavoastră aveți anumite drepturi legate de datele dvs. cu caracter personal. Aceste drepturi includ:
Accesul – Puteți să ne întrebați dacă prelucrăm datele dvs., iar în cazul unui răspuns afirmativ, ne puteți solicita să vă furnizăm mai multe informații despre prelucrarea lor.
Rectificarea – Puteți solicita în orice moment să corectăm datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care acestea prezintă inexactități.
Ștergerea – Puteți solicita ștergerea tuturor datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Noi vom face acest lucru fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care suntem obligați de lege să păstrăm datele dvs. Puteți transmite solicitarea de ștergere a datelor dvs. la adresa [email protected] sau într-o formă scrisă standard.
Restricția prelucrării – Puteți solicita restricționarea temporară a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă contestați acuratețea acestora, preferați restricționarea procesării în locul ștergerii datelor cu caracter personal, sau aveți nevoie să păstrăm datele dvs. cu caracter personal în vederea stabilirii, exercitării sau susținerii unei acțiuni în justiție.
Portabilitatea datelor – Puteți solicita să transmitem datele dvs. cu caracter personal (într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat) unui alt operator. Acest drept se aplică atunci când prelucrarea datelor este bazată pe consimțământ sau pe un contract sau este efectuată prin mijloace automate.
Dreptul la opoziție – Vă puteți opune utilizării datelor dvs. cu caracter personal de către noi în scop de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profile. Puteți formula o cerere de dezabonare la adresa [email protected].
Dreptul de retragere a consimțământului – Vă puteți retrage în orice moment consimțământul acordat anterior. Acest lucru nu va afecta caracterul legal al prelucrării bazate pe consimțământ realizate înainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a depune o plângere – Dacă nu sunteți mulțumit/ă de rezultatul obținut în urma exercitării drepturilor dvs., puteți formula o plângere pe care să ne-o transmiteți nouă – [email protected] și autorității de supraveghere: CPDP – www.cpdp.bg ; [email protected]

MODIFICĂRILE ACESTEI DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE
Această Politică de confidențialitate a fost actualizată în decembrie 2020. Vom revizui periodic această Politică de confidențialitate și o vom actualiza atunci când este cazul. Toate actualizările vor fi publicate pe acest website, iar data versiunii va fi revizuită.

LINKURI EXTERNE
Website-ul nostru poate conține linkuri de tip hipertext către alte site-uri. Nu ne asumăm nici un angajament în legătură cu alte site-uri pe care le puteți accesa prin intermediul site-ului nostru și nu putem fi considerați în nici o împrejurare răspunzători pentru conținutul site-urilor respective, pentru modul de funcționare sau pentru accesul la acestea.

LEGEA APLICABILĂ
Utilizarea acestui website și orice litigii izvorâte din această utilizare și din prelucrarea datelor cu caracter personal sunt supuse reglementărilor legislației bulgare.

POLITICA PRIVIND IDENTIFICATORII COOKIES
Acest website utilizează identificatori cookies pentru a asigura funcționarea eficientă și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor.
Identificatorii „cookies” sunt mici fișiere de tip text care sunt stocate pe hard drive-ul utilizatorilor. Informațiile sunt apoi retransmise serverului de fiecare dată când browserul solicită o pagină de pe server.  Acest lucru permite serverului să identifice și să urmărească browserele web. Pentru mai multe informații despre modul de funcționare a identificatorilor cookies, consultați http://www.aboutcookies.org .
Noi utilizăm diferite tipuri de identificatori cookies:
Cookies necesare – aceștia fac website-ul utilizabil prin activarea funcțiilor de bază cum ar fi navigarea în pagină și accesul la zonele securizate ale website-ului. Website-ul nu poate funcționa corespunzător în lipsa acestor identificatori cookies
Statistici – aceștia ajută deținătorii website-ului să înțeleagă cum interacționează utilizatorii cu website-ul prin colectarea și raportarea anonimă a informațiilor
Marketing – aceștia sunt utilizați pentru urmărirea vizitatorilor pe website-uri. Intenția este aceea de a afișa anunțuri care sunt relevante și antrenante pentru utilizatorul individual
Pentru mai multe informații despre tipurile de identificatori cookies pe care îi utilizăm, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].
Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu plasarea identificatorilor cookies pe computerul sau dispozitivul dvs. Cu toate acestea, puteți controla și gestiona identificatorii cookies în mai multe feluri. Fiecare browser modern dispune de funcționalități care permit vizualizarea identificatorilor cookies stocați, ștergerea acestora și blocarea stocării de cookies de către anumite website-uri pe computerul dvs. Aceste setări se regăsesc de obicei în secțiunile „Securitate și confidențialitate” ale browserului dvs. Puteți opta pentru o activitate de navigare anonimizată pe website-ul nostru  înregistrată de identificatorii Cookies ai Google Analytics urmând instrucțiunile disponibile la: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html .

CUM NE CONTACTAȚI?
Această Politică de confidențialitate urmărește să protejeze confidențialitatea dvs., de aceea vă suntem recunoscători dacă ne transmiteți sugestiile și comentariile dvs. Nu ezitați să ne informați despre orice încălcare a confidențialității dvs. ca urmare a vizitării website-ului INOX LTD. Vom răspunde cât mai repede posibil.
Dacă pe viitor nu doriți să fiți contactați în urma vizitei pe website-ul INOX LTD, vă rugăm să ne informați la adresa [email protected].
Dacă doriți să verificați, corectați sau să actualizați orice date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].